Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
PHẦN 1: bảo vệ an ninh quốc gia – giữ gìn trật tự an toàn xã hội Continue reading “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”

Cách bảo vệ chống lại trộm cắp ở nhà riêng

Nhà không có các biện pháp an ninh tại chỗ có nhiều khả năng bị mất trộm hơn những nhà có các biện pháp an ninh dù là đơn giản.

Chỉ cần một vài bước có thể bảo vệ an toàn gia đình khỏi trộm cắp. Dưới đây là một vài lời khuyên: Continue reading “Cách bảo vệ chống lại trộm cắp ở nhà riêng”

Chuyện bảo vệ an ninh cho ông Obama ở quán bún chả

Ông Obama vào quán bún chả hoàn toàn là tình huống đột xuất nhưng lực lượng an ninh đã quen cách của các bạn Mỹ.

Kinh nghiệm bảo vệ cho 2 đời Tổng thống Mỹ đến thăm VN cách đây nhiều năm khiến Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thiếu tướng Lương Văn Khang xác định không thể chủ quan với những tình huống bất ngờ kiểu Mỹ. Continue reading “Chuyện bảo vệ an ninh cho ông Obama ở quán bún chả”