BỘ GIÁ TRỊ CỦA BẢO VỆ TIẾN PHÁT

Giá trị và Bộ quy tắc đạo đức của Tiến Phát là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm.

Hoạt động của Bảo vệ Tiến Phát dựa trên ba giá trị cơ bản: Liêm chính, Cẩn mật và Sẵn sàng giúp đỡ

Hàng ngày, tại mọi nơi chúng tôi hoạt động, mọi nhân viên tại Bảo vệ Tiến Phát đều giúp xây dựng danh tiếng và thương hiệu, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài của công ty. Chúng tôi tuân thủ pháp luật, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao cũng như đề cao giá trị chia sẻ trong tất cả các hoạt động. Đây là nền tảng mà khách hàng, nhân viên, cổ đông và các bên liên quan đặt niềm tin vào Bảo vệ Tiến Phát.

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI ?

Đem lại lợi ích lâu bền về tài chính, tiết kiệm thời gian và xây dựng thương hiệu của chính khách hàng.
Luôn lắng nghe và tư vấn cho khách hàng những giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực bảo vệ.
Cấu trúc phẳng, giúp luôn kịp thời chăm sóc, lắng nghe và kịp thời đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng trong mọi tình huống.
Chất lượng đồng đều bởi các vị trí then chôt đều là những chuyên gia có kinh nghiệm dày dặn.
Hoạt động quản lý trên phần mềm quản trị.
Duy trì và tiếp tục giữ vững hình ảnh là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ.
Tài chính trong sạch, quản lý rõ ràng để mang lại lợi ích chính cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi – “Nhà thầu tuân thủ luật pháp”