1. Được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm danh dự.
  2. Được đảm bảo an toàn về tài sản hàng hoá.
  3. Được đảm bảo bí mật về công nghệ và kinh doanh.
  4. Được Công ty Bảo Vệ An Ninh Tiến Phát bồi thường khi xảy ra các thiệt hại , mất mát, hư hỏng về tài sản… do lỗi nhân viên bảo vệ gây ra.
  5. Được cứu hộ, hỗ trợ giúp đỡ khi cháy nổ, can thiệp khi đình công, giải quyết gây rối trật tự khi có yêu cầu.
  6. Được quyền thay đổi nhân viên bảo vệ trong vòng 24 giờ, nếu các nhân viên bảo vệ không thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm của công ty hay vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết đã thoả thuận trong hợp đồng.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH