1. Bảo vệ An Ninh Tiến Phát sẽ chịu trách nhiệm dịch vụ bảo vệ dựa trên những quy định, thỏa thuận được triển khai cùng khách hàng. An Ninh Tiến Phát sẽ cung cấp nhân viên bảo vệ đã được huấn luyện và bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ như thỏa thuận trong hợp đồng.
  2. An Ninh Tiến Phát sẽ đảm bảo đủ số lượng bảo vệ đã thỏa thuận trong hợp đồng.
  3. Bảo vệ An Ninh Tiến Phát sẽ luôn sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ và kiểm soát bất kỳ tình huống khẩn cấp, sự cố bất ngờ nào bằng hết khả năng của mình như: việc đột nhập vào mục tiêu bảo vệ, các sự cố cháy nổ, điện, nước, hành vi gây rối, cố ý lấy cắp và các hành vi phá hoại khác, v.v…
  4. Đội trưởng An Ninh Tiến Phát hoặc các ca trưởng sẽ báo cáo thường xuyên với khách hàng, thông báo và báo cáo ngay với khách hàng khi xảy ra bất kỳ trường hợp khẩn cấp hoặc các sự cố bất ngờ và An Ninh Tiến Phát sẽ cùng với khách hàng tìm giải pháp khắc phục sự cố đã xảy ra.
  5. An Ninh Tiến Phát sẽ thông báo và đề xuất về những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh và an toàn cho khách hàng.
  6. An Ninh Tiến Phát sẽ giám sát việc ra vào của người và xe cộ theo những nội quy, quy định của khách hàng và sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhân viên và khách của khách hàng.
  7. An Ninh Tiến Phát sẽ kiểm soát và giám sát việc ra vào của người và xe cộ (bao gồm kiểm tra hàng hoá, vật tư, thiết bi, máy móc, v.v…). Bảo vệ sẽ kiểm tra kỹ các hóa đơn, giấy tờ có liên quan đến việc mang hàng hóa, tài sản ra khỏi mục tiêu (theo đúng quy định khách hàng).
  8. An Ninh Tiến Phát sẽ thường xuyên kiểm tra các hệ thống và thiết bị PCCC, đảm bảo tất cả đúng vị trí và hoạt động tốt. Trong trường hợp hỏa hoạn, bảo vệ An Ninh Tiến Phát sẽ hỗ trợ chữa cháy cùng với đội chữa cháy của khách hàng, sử dụng các trang thiết bị sẵn có (bình chữa lửa, vòi nước, v.v…) mà khách hàng cung cấp cho đến khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến nơi. Bảo vệ của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả nhân viên và khách của khách hàng rời khỏi mục tiêu một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp.
  9. An Ninh Tiến Phát sẽ hỗ trợ cho khách hàng phát triển mối quan hệ mật thiết với công an địa phương, PCCC và cấp cứu khi cần thiết.