Kỹ năng giúp trẻ đối phó khi có kẻ xấu dụ dỗ, bắt cóc

TRẺ PHẢI ĐỐI PHÓ THẾ NÀO NẾU CÓ KẺ XẤU DỤ DỖ, BẮT CÓC? Ngày nay, tình trạng trẻ bị kẻ xấu bắt cóc, xâm hại tình dục đã không ngừng xảy ra. Phụ huynh cần chủ động trang bị cho trẻ những kỹ năng nhận biết, ứng phó kịp thời thoát khỏi kẻ bắt cóc nguy hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *